Animal in motion

Ruimte voor je slogan

Infotheek


De praktijk

Animal In Motion/Back in motion is een holistische praktijk waarbij osteopathie en IMT centraal staan. Door naar het lichaam in zijn totaliteit te kijken en een probleem vanuit meerdere invalshoeken aan te pakken, kan een probleem bij de wortel aangepakt worden. Door oorzaakgericht in plaats van symptoomgericht te werken, trachten we het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren, waardoor er een goede weerstand verkregen kan worden: 'het lichaam kan tegen een stootje'. 


Een symptoom is meestal de meestal een boodschap van het lichaam dat er 'iets' niet in de haak is. Door de herkomst ban dit symptoom te bepalen, kunnen we de oorzaak van het ziek zijn opsporen en deze behandelen. Door de balans op zowel het fysieke, emotionele als energetische blak te behouden (preventief), te herstellen (curatief) of te onderhouden/optimaliseren (curatief) hebben we een groot effect op de kwaliteit van het leven. 

Animal In Motion werkt samen met diverse specialisten in zowel de complementaire als reguliere gezondheidszorg. Juist door met elkaar samen te werken willen we ernaar streven een zo optimaal mogelijke gezondheid op alle vlakken, te bewerkstelligen. 


De lecherantenne

Tijdens elk consult maak ik gebruik van de lecherantenne om de client door te meten. Aan de hand van deze waardes en de blokkades en/of bewegingsbeperkingen die ik voel, heb ik duidelijk beeld van het lichaam en de organen op fysiek, emotioneel en energetisch gebied, maar ook over de aanwezigheid van bijvoorbeeld parasieten (wat in bepaalde gevallen een contra-indicatie voor osteopathie kan zijn). 

Door vervolgens het lichaam in 'lagen' te gaan bekijken- het lijf 'weet' briljant welke verstoringen het eerst aangepakt moeten worden- kom ik tot een concreet behandelplan. Met de Lecher is tevens uit te meten welke middelen of maatregelen het meest passend zijn, maar ook welke voeding bijvoorbeeld passend is. 

De lecherantenne als meetinstrument

De Lecherantenne ziet eruit als een soort 'groene lineaal met schaalverdeling'. Het instrument is ontworpen door de natuurkundige R. Schneider en bestaat uit een kunststof plaatje van epoxyglasvezel waarop een koperen lechertransmissieleiding zit met een maatverdeling. Met behulp van een schuifje kunnen vervolgens de diverse golflengtes ingesteld worden. Aan het kunststof plaatje zitten twee handvatten bevestigd met in één handvat een magneetstaafje. Dit staafje is gepoold, waardoor er een positieve of negatieve polariteit kan worden ingesteld. 

Elk orgaan, elke parasiet, elke emotie, elk weefsel heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Tegenwoordig zijn er meer dan 3000 frequenties bekend, waardoor we heel veel kunnen meten. Op de lecherantenne kan de betreffende frequentie ingesteld worden, waarna het betreffende weefsel gemeten kan worden. Wat hierbij bepalend is, is het aantal slagen die de lecherantenne maakt tijdens het meten. De verhouding tussen de positieve en negatieve waarde bepaalt in welke mate een orgaan (of ander weefsel) in balans is. 

Is de persoon volledig doorgemeten, dan kan onder andere aan de hand van deze waardes, de gevonden blokkades vanuit de osteopathie en de ervaringen en kennis van onder andere de vijfelementenleer, de oorzaak van de klacht(en) opgespoord worden en een behandelplan opgesteld worden.